CHUYÊN CUNG CẤP TRÀ ( CHÈ ) THÁI NGUYÊN,TÚI HÚT CHÂN KHÔNG & CÁC LOẠI TRÀ ƯỚP HƯƠNG

trà tuyết (phúc vân tiên)

trà tuyết (phúc vân tiên)

trà tuyết (phúc vân tiên)

TRÀ TUYẾT "PHÚC VÂN TIÊN"
tuyết L1

tuyết L1

Giá: 250 VNĐ/1kg

tuyết L2

tuyết L2

Giá: 280 VNĐ/1kg

trà tuyết L3

trà tuyết L3

Giá: 330 VNĐ/1kg

trà shan tuyết L4

trà shan tuyết L4

Giá: 380 VNĐ/1kg

Copyright © 2017 by Dũng Đạt. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd